Aktuality

Plánované akcie

24.11. o 10.00 na fare - družinovka Pumy, Ľalie, Vlci, Vlčice, Sólyom, Papagáj

28.11. o 15.30 na fare - družinovka Pumy, Ľalie, Vlci

príprava bunkra

1.12. o 10.00 v škole - družinovka Vlčice, Sólyom, Papagáj

príprava adventných vencov

5.12. o 17.30 v kostole - skautský Mikuláš

8.12. o 10.00 na fare - družinovka Pumy, Ľalie, Vlci, Vlčice, Sólyom, Papagáj

nácvik Jasličkovej pobožnosti, prijatia Betlehemského svetla, Dobrej noviny

12.12. o 15.30 na fare - družinovka Pumy, Ľalie, Vlci

nácvik Jasličkovej pobožnosti, prijatia Betlehemského svetla, Dobrej noviny

15.12. o 10.00 na fare - družinovka Vlčice, Sólyom, Papagáj

nácvik Jasličkovej pobožnosti, prijatia Betlehemského svetla, Dobrej noviny

22.12. poobede v kultúrnom dome - prijatie Betlehemského svetla

24.12. od 10.00 do 11.00 v dedine - roznášanie Betlehemského svetla

31.12. od 17.00 do 19.00 na fare - skautský silvester

Skauting Štitáre

Plánované akcie

24.11. o 15.00 kultúrny dom - družinovka Medvede, Líšky

1.12. o 15.00 kultúrny dom - družinovka Medvede, Líšky

príprava adventných vencov

8.12. o 15.00 kultúrny dom - družinovka Medvede, Líšky

príprava na sľub, príprava prijatia Betlehemského svetla, Dobrej noviny

16.12. o 9.30 Kostol - skautský sľub

24.12. od 11.30 do 12.30 v dedine - roznášanie Betlehemského svetla

31.12. od 17.00 do 19.00 na fare - skautský silvester